Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 

Bestuur

Wilco de Bruin (voorzitter).

Secretaris: Henk Peterson
E-mail: nutennocht@hotmail.com

Wieke Jansma (penningmeester)

Durk Kooistra (pr)

Jeugdcommissie:
wordt nog ingevuld

Technische commissie:
wordt nog ingevuld

Ereleden:

Henk Kemper en Greetje Wiersma


Taakverdelingen:

Beheerscommissie De Snûter: nog ingevuld
Kransen: nog ingevuld
Kledingbeheer: nog ingevuld

Contributie:

Donateurs: € 5,00 per jaar
Senioren (aktieve leden): € 22,50 per jaar.
Jeugdleden: € 15,00 (dit is inclusief het inleggeld voor de wedstrijden)

Opgave Senioren en Jeugd:
(kijk ook bij Agenda en Jeugd)
Opgave Seniorenwedstrijden:
Freerk Peterson, email: freerkpeterson@gmail.com
0511 423986
of Henk Peterson, email: h.peterson1@knid.nl
0511 423044 of 06-27837713


Opgave Jeugdwedstrijden:
Per email: marleen-75@hotmail.com
of 06-29624264
Opgave KNKB wedstrijden:
Via de KNKB website: www.knkb.nl (let op: voor maandagmiddag 14.00 uur)

Kransen:
wordt nog ingevuld

Kantine:
wordt nog ingevuld

Website:
Klaas van der Meulen (ItKin Design). E-mail: info@itkin.nl

   
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
 
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep De Zwart SPAR