Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Contact

Secretaris: nutennocht@hotmail.com

Lid worden?
Als u lid wilt worden, dan kunt u één van beide aanmeldingsformulieren downloaden, invullen en inleveren bij Wieke Jansma, Boarkensloane 12, Damw‚ld. Uiteraard kunt u zich ook op het veld aanmelden of telefonisch een aanmeldingsformulier aanvragen.

Aanmeldingsformulier Senioren + machtiging (download pdf)
Aanmeldingsformulier Senioren + machtiging (download doc)

Aanmeldingsformulier Jeugd + machtiging
(download pdf)
Aanmeldingsformulier Jeugd + machtiging (download doc)

Een lid van KV Nut en Nocht wordt aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond. Hiervoor wordt door de verenging bondscontributie afgedragen. Met het lidmaatschap kunt u deelnemen aan leden-, federatie- en KNKB-wedstrijden. U ontvangt de Nationale Sportpas, een voordeelpas die u op diverse terreinen, zoals aankopen, verzekeringen, reizen, financieel voordeel kan bieden. Tevens bent u als lid collectief verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid en kunt u tegen gereduceerd tarief een collectieve zorgverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar afsluiten.

Contributie
Donateurs: € 5,00 per jaar
Senioren (aktieve leden): € 22,50 per jaar.
Jeugdleden: € 15,00 (dit is inclusief het inleggeld voor de wedstrijden)

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. Deze vindt in principe plaats in de maand maart. Mogelijke wijzigingen zullen dan in de maand april worden verwerkt, waarna afschrijving dan wel facturering zal plaatsvinden in de maand mei.

Betaling van contributie
Betaling van contributie dient bij voorkeur via automatische incasso plaats te vinden. Als u dat bezwaarlijk vindt, dan ontvangt u in mei een factuur. Degene, die nog niet automatisch betaalt maar dat wel zou willen kan hier (download) het machtigingsformulier downloaden.

Website
Klaas v.d. Meulen: info@itkin.nl
   
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
 
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep De Zwart SPAR