Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Contact

Secretaris: nutennocht@hotmail.com

Lid worden?
Als u lid wilt worden, dan kunt u zich op het veld aanmelden, telefonisch of per email.

Een lid van KV Nut en Nocht wordt aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond. Hiervoor wordt door de verenging bondscontributie afgedragen. Met het lidmaatschap kunt u deelnemen aan leden-, federatie- en KNKB-wedstrijden.

Contributie
Donateurs: € 5,00 per jaar
Senioren (aktieve leden): € 22,50 per jaar.
Jeugdleden: € 15,00 (dit is inclusief het inleggeld voor de wedstrijden)

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. Deze vindt in principe plaats in de maand maart. Mogelijke wijzigingen zullen dan in de maand april worden verwerkt, waarna afschrijving dan wel facturering zal plaatsvinden in de maand mei.

Betaling van contributie
Betaling van contributie dient bij voorkeur via automatische incasso plaats te vinden. Als u dat bezwaarlijk vindt, dan ontvangt u in mei een factuur.

Website
Klaas v.d. Meulen: info@itkin.nl
   
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
 
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep De Zwart SPAR