Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Historie

Kaatsvereniging Nut en Nocht is opgericht in 1927 te Akkerwoude, sinds 1971 formeel opgegaan in Damwoude.

De kaatsvereniging is ontstaan uit de gymnastiekvereniging onder dezelfde naam, die is opgericht door Meester Jakob Klok (1893 - 1984), hoofdonderwijzer van de Openbare School te Akkerwoude. In de oorlog was meester Klok 1 van de 3 verzetsleiders in Dantumadeel, en behartigde de onderduikerszaken. Voor het vele werk wat hij heeft gedaan en zijn zeer sociale betrokkenheid is hij op 5 mei 1999 geeerd met een standbeeld. Dit beeld, ontworpen door Frans Ram, staat tegenover het kaatsveld en tegenover de NH-kerk; op het kruispunt Achterweg / Voorweg 178.

Bovenstaande foto: Meester Jakob Klok, 1893-1984. Hoofdonderwijzer, verzetsman, SDAP-bestuurslid, en burgemeester van Kollumerland c.a. en Het Bildt. Foto uit 1958, toen hij na zijn burgemeesterschap van Het Bildt met pensioen ging (foto; Leeuwarder Courant).

Nog een man die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de kaatsvereniging is Sikke Wiersma (1914 - 1994). Deze "animator van het kaatsen", die tevens bestuurslid is geweest van talloze andere verenigingen in Akkerwoude, was reeds op 19 jarige leeftijd al secretaris van Nut en Nocht.
Hij heeft actief tot zijn 60ste gekaatst, en diverse kaatsers opgeleid in het dorp. Waaronder o.m. Jarich van der Veen, Willem de Haan, Gerrit Wiersma en Jan W. Hilliger.
Sikke had een ijzersterk geheugen; bij prijsuitreikingen wist hij de kleinste details en de leukste anekdotes te verwoorden op een zeer sociale, persoonlijke en altijd positieve manier. Alleen liet hij tijdens zijn relaas (wat "even" kon duren!) nimmer de gefeliciteerde de hand los ... !

Foto: Sikke Wiersma 1914-1994

Andere clubmensen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt en tijdens het Jubileumjaar 2002 voor hun tomeloze inzet zijn gehuldigd onder de noemer "Echte helden hoor je zelden", zijn Dedde Wiersma en Hendrik Jansma.
Nut en Nocht bestond toen 75 jaar, en in samenwerking met de toenmalige jubilaris IJsclub Akkerwoude (50 jaar) is toen een zeer geslaagde "Sportwike Ikkerwald" georganiseerd.
De sportieve activiteiten werden goed bezocht door jong en oud, en dit biedt perspectief voor de sporttoekomst van Akkerwoude! .
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep De Zwart SPAR Juwelier Kramer Kramer Hubo Keurslager Talsma