Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  1 Juni 2012 - Zeg NOpe tegen drank en dope

Gemeente Dantumadiel beloont Nut en Nocht met de 1e prijs voor “Zeg NOpe tegen drank en dope”

Op 1 juni 2011 ondertekende voorzitter Henk Kemper namens KV Nut en Nocht het convenant “Zeg NOpe tegen drank & dope”. Op 21 juli 2011, voorafgaand aan slotpartij voor de jeugd, werd de ondertekening van dit convenant door wethouder Siepie Hylkema bekrachtigd door het plaatsen van een bordje aan de buitengevel van de accommodatie. Daarnaast ontvingen alle jeugdleden een t-shirt uit handen van wethouder Hylkema.
Het convenant “Zeg NOpe tegen drank en dope” is onderdeel van het gemeentelijk alcohol- en drugspreventiebeleid “Dat doen onze kinderen toch niet”. Dit project heeft als doel om het riskante alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de gemeente Dantumadiel aan te pakken. Een van de afspraken die in het convenant is vastgelegd,  is dat alcoholverkoop en –gebruik tijdens jeugdpartijen niet is toegestaan.
Ook andere sportverenigingen met een kantine in Dantumadiel hebben het convenant ondertekend. Om verenigingen te stimuleren om actief met dit onderwerp aan de slag te gaan, heeft gemeente Dantumadiel een prijs uitgeloofd voor de vereniging die het beste project heeft om de alcohol- en drugsproblematiek uit te dragen. Op 27 maart werd bekend dat Nut en Nocht met het ingediende plan de 1e prijs, een geldbedrag, heeft gewonnen.
Afgelopen dinsdag werd een begin gemaakt om ons plan ten uitvoer te brengen. Onze jeugdleden hebben onder leiding van Tetsje en Sjoukje Walda en Amarins Hilverda een “Zeg NOpe tegen drank en dope bord” gemaakt. Glasscherven symboliseren de slogan “drank maakt meer kapot dan je lief is” en mede daarom werd van scherven de tekst op een bord geplakt. Als de lijm is gedroogd, wordt het bord klaar gemaakt om op het voorterrein te worden geplaatst. Op deze manier willen we onze sympathie en steun aan het project onder een zo breed mogelijk publiek uitdragen.

Amarins Hilverda heeft met de jeugd een keuzespel gespeeld. De vragen waren drank- en drugsgerelateerd en er kon uit twee antwoorden worden gekozen. Door bij een geel of een rood “petje” te gaan staan, kon de jeugd zijn/haar keuze maken. Uiteindelijk wist Hein van der Meulen de meeste goede antwoorden te geven. Er was weliswaar geen prijs te winnen, maar Hein mocht wel als eerste een alcolholvrije cocktail kiezen.De cocktails met hun vrolijke kleuren en versierselen waren bijna niet van echt te onderscheiden. De bedoeling was om de jeugd te laten zien dat alcoholvrij leuk, lekker en stoer kan zijn. Ook voor knabbels was gezorgd en al met al was het een vrolijke boel.


De avond werd afgesloten met het zingen van het Ikkerwâldster clublied. In de aanloop naar Sportwike Ikkerwâld was met Eilertdina Hoekstra eerder op de avond al in groepjes geoefend. Ten eerste om alvast een beetje in “sportwikestemming” te komen, ten tweede omdat het lied een rol zal spelen tijdens de sportwike. Laat u verrassen …………………………………..
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma