Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  17 Oktober 2012 - NOpe tegen Drank en Dope

Afgelopen zomer beloonde Gemeente Dantumadiel Nut en Nocht met de 1e prijs voor “Zeg NOpe tegen drank en dope”.


Op 1 juni 2011 ondertekende voorzitter Henk Kemper namens KV Nut en Nocht het convenant “Zeg NOpe tegen drank & dope”. Op 21 juli 2011, voorafgaand aan slotpartij voor de jeugd, werd de ondertekening van dit convenant door wethouder Siepie Hylkema bekrachtigd door het plaatsen van een bordje aan de buitengevel van de accommodatie. Daarnaast ontvingen alle jeugdleden een t-shirt uit handen van wethouder Hylkema.
Het convenant “Zeg NOpe tegen drank en dope” is onderdeel van het gemeentelijk alcohol- en drugspreventiebeleid “Dat doen onze kinderen toch niet”. Dit project heeft als doel om het riskante alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de gemeente Dantumadiel aan te pakken. Een van de afspraken die in het convenant is vastgelegd,  is dat alcoholverkoop en –gebruik tijdens jeugdpartijen niet is toegestaan.
Ook andere sportverenigingen met een kantine in Dantumadiel hebben het convenant ondertekend. Om verenigingen te stimuleren om actief met dit onderwerp aan de slag te gaan, heeft gemeente Dantumadiel een prijs uitgeloofd voor de vereniging die het beste project heeft om de alcohol- en drugsproblematiek uit te dragen. Op 27 maart werd bekend dat Nut en Nocht met het ingediende plan de 1e prijs, een geldbedrag, heeft gewonnen.
Eind mei werd een begin gemaakt om ons plan ten uitvoer te brengen. Onze jeugdleden hebben onder leiding van Tetsje en Sjoukje Walda en Amarins Hilverda een “Zeg NOpe tegen drank en dope bord” gemaakt. Glasscherven symboliseren de slogan “drank maakt meer kapot dan je lief is” en mede daarom werd van scherven de tekst op een bord geplakt. Het bord heeft een plaatsje op het voorterrein gekregen. Op deze manier willen we onze sympathie en steun aan het project onder een zo breed mogelijk publiek uitdragen.

Klik op de homepage op de button "NOpe tegen drank en dope" en bekijk daar de filmpjes die door Gjalt Hofstra zijn gemaakt.

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma