Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  18 April 2014 - Henk Kemper en Greetje Wiersma ereleden Nut en Nocht


Tijdens de algemene ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht uit Ikkerwâld op donderdag 17 april j. l. is onder goede belangstelling afscheid genomen van 4 bestuursleden. Erwin de Roo en Anko van Kammen namen vroegtijdig afscheid. 
De meeste aandacht ging echter uit naar de aftredende bestuursleden Henk Kemper, voorzitter en Greetje Wiersma, secretaris. Meer dan 10 jaar hebben zij zich met hart en ziel ingezet voor de kaatsvereniging. 


Onder hun leiding is o. a. het kaatsveld vernieuwd, de “Snûter” grondig verbouwd en is er een nieuwe mobiele tribune gebouwd. Natuurlijk kon dit alleen tot stand komen in samenwerking met een goed team kaatsvrijwilligers. Tevens is de twee jaarlijkse Hoofklassepartij, dankzij hun inzet, naar een hoog niveau gebracht met een uitstraling niet alleen in de regio, maar ook ver daar buiten. Ondanks de nodige investeringen laten ze de kaatsvereniging financieel gezond achter. 
Reden voor het nieuwe bestuur om Henk en Greetje voor hun geweldige inzet voor te dragen als ereleden van de Nut en Nocht. Onder groot applaus van de leden namen ze de onderscheiding in ontvangst. 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma