Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  1 December 2015 - Bijzondere ledenvergadering 9 december

Sinds voorjaar 2014 bestaat kaatsvereniging Nut & Nocht uit een voltallig nieuw bestuur, nadat het oude bestuur er na jaren van noeste arbeid mee ophield. Het nieuwe bestuur heeft nu bijna 2 jaar van besturen achter de rug. Het nieuwe bestuur is voltallig met goede moed gestart, maar inmiddels zijn twee bestuursleden gestopt en heeft een derde aangegeven te gaan stoppen.

Dit betekent dat de bestuursleden die overblijven alle taken, naast de inzet van de vrijwilligers, op zich moeten nemen. Dit is voor deze bestuursleden een onmogelijke opgave. Daarnaast moet een vereniging met 260 leden dit ook niet willen. De vereniging is verder financieel gezond en er zijn ook voldoende vrijwilligers die zich ad hoc inzetten.

In de ledenvergadering van voorjaar 2015 is de problematiek van te weinig bestuursleden al aan de orde geweest. Er is een oproep gedaan om zich aan te melden als bestuurslid. Daarnaast heeft de voorzitter diverse leden benaderd voor een functie binnen het bestuur. Helaas zonder resultaat. In de voorjaarsvergadering is eveneens aangegeven dat het een ‘must’ is dat het bestuur wordt aangevuld. Zo niet, dat dan de consequentie is dat de zittende bestuursleden er mee stoppen.

Het kan niet zo zijn dat een paar bestuursleden de vereniging draaiende houden. Kaatsvereniging Nut & Nocht kan, na 88 jaar, alleen voortbestaan als de leden hun verantwoordelijkheid nemen!

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een

BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Datum             : woensdag 9 december 2015

Plaats             : De Snúter Damwâld 

Tijd                 : 20.00 uur

Wij roepen u op massaal de vergadering bij te wonen.
De toekomst van kaatsvereniging Nut & Nocht hangt er vanaf!

Graag tot ziens op 9 december a. s.

Met vriendelijke groeten,
Namens bestuur Nut & Nocht,

Dick Zeinstra, voorzitter
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma