Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  12 Mei 2017 - Versterking gezocht: kaatsers, de bal ligt bij u!

Op donderdag 20 april jl. hield de kaatsvereniging Nut en Nocht haar jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter kon 25 leden welkom heten. Naast de gebruikelijke agendapunten werd er aandacht besteed aan het 90-jarig jubileum van de kaatsvereniging. Het jubileum zal met een kaatspartij voor leden en oud-leden en verdere feestelijkheden gehouden worden op 8 juli a.s. Een jubileum met een rouwrandje. Al een aantal jaren is het bestuur niet voltallig...


Nadat vorig jaar secretaris Sita van Esterik, vanwege haar drukke baan, haar functie had neergelegd is nu Willem van der Galiën, vanwege gezondheidsredenen uit het bestuur gestapt. Er blijven dus 3 bestuursleden over, waarvan de functies penningmeester en secretaris vacant zijn. Zo’n klein aantal bestuursleden kan een vereniging met 250 leden niet naar behoren besturen.
Daarom heeft het bestuur een daad gesteld. Als er vòòr 1 oktober (einde van dit kaatsseizoen)  geen nieuwe bestuursleden zijn aangemeld, dan leggen de huidige bestuursleden hun functie neer.
Er is de afgelopen jaren van alles ondernomen om het bestuur voltallig te krijgen, veel leden zijn benaderd voor een bestuursfunctie. Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd. Daarnaast is er een extra ledenvergadering ingelast om de problematiek onder de aandacht te brengen. Echter ook zonder succes. 
 
KAATSERS: DE BAL LIGT NU BIJ U!!
 
Het kaatsseizoen 2017 is reeds gestart. Ondanks alle problematiek wensen wij een ieder een sportief en succesvol kaatsseizoen toe en hopen we u te ontmoeten tijdens de jubileumpartij op 8 juli a.s.!
 
Namens bestuur k. v. Nut en Nocht,
Dick Zeinstra, tel. 06-12829597 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma