Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  21 Maart 2019 - Ledenvergadering 29 maart 2019

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht. Vrijdag 29 maart 2019 in “De Snûter” aan de Achterwei te Damwâld. Aanvang 20.00 uur.

 AGENDA
 
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering d.d. 15 maart 2018
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2018
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
Huidige kas commissie bestaande uit Steven Zwart en Sake van der Meulen en reserve Teade Weidenaar.
PAUZE
 
7. Hoofdklasse kaatsen  Dames zondag 1 september 2019
8. Wedstrijdagenda 2019
9. Jeugdzaken
10. Rondvraag
11. Sluiting
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur
  
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma