Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  5 Mei 2019 - KNKB Jongens met 21 parturen

 Onder koude weersomstandigheden is op zondag 5 mei de KNKB Jongens (d.e.l. met herkansing), de eerste partij van het seizoen, gekaatst. Ondanks een hagelbui en een enkele regenbui kon worden genoten van een mooie dag. Omstreeks 17.00 uur konden de prijzen worden uitgereikt:

 Winnaarsronde:
1e prijs: Steven Koster (Tzum), Allard van Wigcheren (Berltsum) en Simon van der Vaart (Spannum)
2e prijs: Karel Monfils (Kimswerd), Jelmer Torensma (Oosternijkerk) en Alwin Boschma (Pietersbierum)
3e prijs: Klaas Westra (Kimswerd), Thom Oostenveld (Gaast) en Haye Tseard van der Hem (Dronryp)
Verliezersronde:
1e prijs: Thom Dijkstra (Bitgum), Harold de Boer (Jellum) en Jitze Floris (Joure)
2e prijs: Jari Visser (Witmarsum), Redmer van Netten (Gaastmeer) en Melle Fopma (Reduzum)

Foto's op facebook Nut en Nocht: klik hier.

Alle vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedankt! 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma