Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  9 Juni 2020 - Update situatie omtrent corona en kaatsen

De ergste crisis lijkt een beetje bezworen, de jeugd tot en met 18 jaar mag weer trainen en eventueel competitie kaatsen. Vorige week stond er een artikel in de L.C. dat er op enkele plaatsen zoals Minnertsga en Oosterend alweer ledenpartijen werden georganiseerd. De KNKB heeft een mail naar de verenigingen gestuurd waar men de te volgen procedure heeft uitgelegd. Dit betekent dat de desbetreffende vereniging een protocol met daarin de acties die men onderneemt om het virus tijdens wedstrijden te beperken richting de gemeente moet sturen.

Afgelopen woensdag hebben wij als bestuur een kort overleg gehad en er is daarna contact met de gemeente opgenomen over de te volgen stappen.
We hebben uitgelegd dat de KNKB het ledenkaatsen weer op de kaart wil zetten, de meeste deelnemers komen uit het dorp of naaste omgeving, dus van een massale uittocht met auto's is geen sprake. De gemeente beroept zich op het protocol wat alle wedstrijden voor senioren verbied. Dit tot onze verbazing en ergernis, daar er andere gemeenten zijn die dit wel toestaan. Er wordt zelfs in de mail geopperd dat de bond van alles kan aanwakkeren, maar het is door het RIVM niet toegestaan.
We hebben naar aanleiding van de reactie van de gemeente direct contact met de bond gezocht en het probleem voorgelegd, men geeft aan dat de ene gemeente er wat gemakkelijker mee omgaat dan de andere. De Waadhoeke b.v. stelt zich coulant op, de gemeente Dantumadiel en Noard East Fryslan dus niet. De KNKB heeft geen invloed op het beleid van de gemeenten en kan daarom weinig tot niets voor de verenigingen betekenen.
Kort samengevat zou dit dus kunnen betekenen dat er tot 1 september niet gekaatst kan worden.
We hadden voor volgende week een bijeenkomst met de omliggende verenigingen gepland om een protocol op te stellen en eventuele leden partijen op elkaar af te stemmen, maar tot onze grote teleurstelling zal dit tot nader te bepalen datum moeten worden uitgesteld. 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma