Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  6 November 2009 - Thús Wonen schenkt KV Nut en Nocht en IJsclub Akkerwoude een defibrillator.

Lees meer.
Wijk Akkerwoude ontvangt hartverwarmend cadeau van Thús wonen
 
De afgelopen weken zijn in “de Snûter”, het kloppend hart van Akkerwoude, een aantal reanimatie- c.q. AED-cursussen gehouden. Niet dat het clubgebouw “gereanimeerd” moest worden, want de organiserende verenigingen, de kaatsvereniging Nut en Nocht en de ijsclub Akkerwoude, zijn springlevend.
 
De cursussen waren bedoeld om deelnemers aan (sport)evenementen in of in de omgeving van “de Snûter” en bewoners/passanten die binnen de zogenaamde 6minutenzone rondom het clubgebouw wonen/vertoeven hulp te kunnen bieden bij een eventuele hartstilstand.
In ons land worden buiten het ziekenhuis elke week ruim 300 mensen plotseling getroffen door een hartstilstand. Een hartstilstand is levensbedreigend. Alleen reanimatie kan iemands leven redden. De overlevingskansen van de slachtoffers nemen aanzienlijk toe als er daarnaast ook snel wordt gedefibrilleerd. Bij reanimatie in combinatie met defibrillatie binnen de eerste 6 minuten is de overlevingskans bijna 70%.
 
Daarom zijn de besturen van de organisterende verenigingen zeer ingenomen met het feit, dat  de woningbouwvereniging Thús wonen een Automatische Externe Defibrillator (AED ) beschikbaar heeft gesteld. Een hartverwarmend cadeau voor het verenigingsleven in de wijk Akkerwoude.
 
De animo voor de cursussen was boven verwachting. Op vier avonden kon instructeur Foeke Wiegersma 42  enthousiaste cursisten begroeten. In een praktijkgerichte cursus, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Nederlandse Hartstichting, werd hen geleerd om hartmassages te geven en mond-op-mond-beademing toe te passen. Naast de reanimatietechniek werd ook ruimschoots aandacht besteed aan het gebruik van de nieuw aangeschafte defibrillator. Na afloop ontvingen alle cursisten een diploma reanimatie en certificaat AED-hulpverlener.

Onderstaand een foto-impressie.

Aandachtig gehoor bij het theoriegedeelte:

En dan de praktijk....................................

En tot slot de officiële overdracht door Henk van de Beek, interim manager Thús wonen:


En als dank voor de geweldige geste............................. de bloemen: 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma