Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  31 Maart 2011 - Zeg NOpe tegen Drank & Dope

Vanaf 2008 besteedt Gemeente Dantumadiel veel aandacht aan alcolhol- en drugspreventie bij jeugd. Een hele goeie zaak, want drankgebruik door jongeren kan grote schade, met name aan de hersenen, aanrichten.Het project "Dan doen onze kinderen toch niet?" heeft als doel het riskante alcohol-en drugsgebruik bij jongeren in Dantumadiel aan te pakken. De insteek was en is een integrale aanpak. De activiteiten in het kader van die aanpak zijn niet alleen gericht op de jongeren zelf, maar ook op verstrekkers, ouders, horeca, supermarkten, scholen en sportverenigingen.
Gemeente Dantumadiel wil met sportverenigingen die een ontheffing hebben afspraken maken en deze in een convenant vastleggen. Op 10 maart is het concept conventant "Zeg NOpe tegen drank en dope" met de betrokken verenigingen doorgenomen. Een van de afspraken is dat er bij seniorenpartijen vóór 14.00 uur en na 1 à 1,5 uur na de prijsuitreiking geen alcohol (meer) mag worden geschonken. Daarnaast is alcoholgebruik tijdens jeugdwedstrijden niet toegestaan en zullen bij geconstateerd drugsgebruik ferme maatregelen worden genomen.
Binnenkort zal het definitieve convenant aan de verenigingen ter tekening worden aangeboden.
Als geste stelt de Gemeente voor jeugdleden een kleine attentie beschikbaar. Hierover later meer.
Ook schrijft de Gemeente een prijsvraag uit waarmee de club voor € 1.000,00 aan sportdrank kan winnen.

Mocht u meer willen lezen over de gevolgen van drankgebruik bij jongeren klik dan op de link userfiles/info Zeg NOpe tegen drank en dope.bmp. 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma