Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  14 Juni 2022 - Opgave Senioren wedstrijden

Opgave voor seniorenwedstrijden kan via het opgaveformulier op deze pagina en via de wedstrijdagenda.
 
Opgeven voor de wedstrijden kan tot 2 dagen vantevoren.

Voor een wedstrijd op woensdag kan dit tot maandag 20.00 uur.
Voor een wedstrijd op zaterdag kan dit tot donderdag 20.00 uur.

Klik om het opgaveformulier te openen. 
 
Vul je gegevens in en selecteer de wedstrijd waarvoor je je wilt aanmelden.
Daarna vind je je naam terug in de deelnemerslijst van de wedstrijd.
 
Klik hier voor de deelnemerslijst.
 
Sta je erbij, dan ben je aangemeld.
 


7 April 2022 - Nieuwe wedstrijdkleding

Tijdens de ledenvergadering is de nieuwe wedstrijdkleding gepresenteerd! Het gaat hier om de afdelings-shirts, welke gesponsord zijn door Bouwgroep Dijkstra Draisma, en de D.E.L.-shirts welke gesponsord zijn door Spar Damwâld.

4 April 2022 - Vergadering 24 maart

Op 24 maart jongstleden hebben we na 3 jaar eindelijk weer een ledenvergadering mogen houden. In een van binnen opgeknapte de Snûter mochten we 12 leden ontvangen. Tijdens de vergadering zijn er diverse onderwerpen besproken, waaronder het jaarverslag, het financiële verslag, jeugdzaken, KNKB-zaken (o.a. 125 jarig jubileum) en de wedstrijdagenda.

17 Maart 2022 - Ledenvergadering

Op donderdag 24 maart is er de jaarlijkse ledenvergadering van Nut en Nocht in de Snûter in Damwâld. Leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en donateurs worden van harte uitgenodigd. Aanvang 19.30 uur. De agenda op deze avond is als volgt:

15 Oktober 2021 - Stem op ijsclub / kaatsclub

Samen met IJsclub Akkerwoude doet Nut en Nocht dit jaar mee aan Rabobank ClubSupport! Stemmen kan via de volgende link: Rabo Clubsupport Je kunt ons vinden onder IJsclub Akkerwoude.


9 Oktober 2021 - Clubgebouw De Snuter weer beschikbaar voor verhuur

Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt zullen hebben, is de Snûter sinds maart vorig jaar niet meer verhuurd als gevolg van het welbekende virus. Daarnaast hebben Jan Hoekstra en Jan Dantuma aangegeven te willen stoppen als aanspreekpunt voor de verhuur van de Snûter (agenda en contact voor sleutel). Hierdoor moest er een zoektocht gestart worden naar een vervanger voor het contact omtrent de verhuur.

24 September 2021 - Zilveren sieraden partij

Het veld lag er prima bij, het werd een prachtige kaatsdag met veel gezelligheid tijdens de zilveren sieraden partij. Hierbij de uitslagen:

3 September 2021 - Bijzondere ledenvergadering

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en donateurs. Op woensdag 15 september 20.00 uur willen wij jullie uitnodigen voor een buitengewone ledenvergadering in De Snûter. Doel van deze vergadering is met jullie te overleggen hoe we verder moeten gaan met de kaatsvereniging Nut en Nocht.

25 Augustus 2021 - Ledenpartij

De Koningspartij zou afgelopen zaterdag in Damwâld worden gehouden, maar wegens geringe opgave was het noodzakelijk om er een ledenpartij van te maken. Hierbij werden de heren en dames door elkaar geloot.

12 Augustus 2021 - Vrije formatie partij

Op 7 augustus werd door kv Nut en Nocht een vrije formatie partij georganiseerd voor zowel leden als niet-leden van de vereniging. Er was ondermeer een leuke groep uit Rinsumageast vertegenwoordigd.


26 Juli 2021 - Vakantiepartij

Op zaterdag 24 juli werd de vakantieparij voor leden en niet-leden gekaatst bij kv Nut en Nocht.

21 Juli 2021 - Pearkekeatsen

Op woensdag 14 juli werd het traditionele pearkekeatsen gespeeld. Ondanks het wel erg winderige weer werd om 21.30 uur de laatste bal geslagen en konden de prijzen worden uitgereikt. Sponsors van deze partij: Bakkerij Van Eck, Autobedrijf Lijzenga en Metselbedrijf De Wouden.

18 Juli 2021 - Slotpartij jeugd een succes

Op maandag 12 juli was de slotpartij met bbq van de jeugdleden van kv Nut en Nocht en kv Sla Raek in Broeksterwâld. Het werd een geweldige kaatsmiddag/avond met maar liefst 55 kinderen, een prachtige opkomst. En stralend weer. Door juf Thirza werd de prijsuitreiking gedaan.

7 Juli 2021 - BIRD kaatspartij

Op zaterdag 3 juli B.I.R.D. stond de gezamenlijke B.I.R.D. partij voor leden van de kaatsverenigingen Nut en Nocht, Lyts Begjin Driezum. Sla Raek Broeksterwâld en Dreech Genôch Rinsumageast op het programma. Onder mooie weersomstandigheden werden de partijen afgewerkt.

29 Juni 2021 - Mooie jeugdpartij in Damwald

Op 26 juni werd de 4e gezamelijke jeugdpartij georganiseerd voor de jeugdkaatsers van Sla Raek en Nut en Nocht. Met een mooie opkomst van 40 kinderen werd er fanatiek gekaatst met veel spannende partijen en finales.

23 Juni 2021 - Eerste ledenpartij

Op zondag 20 juni werd de eerste ledenpartij van kaatsvereniging Nut en Nocht gespeeld. Vanaf 13.00 stonden de parturen klaar om te strijden om de mooie prijzen en de prachtige kransen onder een stralend zonnetje.

4 Juni 2021 - We meie wer los!

Zoals jullie ongetwijfeld meegekregen hebben, is er eindelijk goed nieuws voor onze kaatssport! De aangekondigde versoepelingen maken het weer mogelijk om partijen te kunnen organiseren. Kanttekening hierbij is dat de maximale deelname 50 kaatsers en kaatsters is. Daarentegen mogen de kantine, kleedkamers en het terras weer open. De 1,5 meter maatregel is hier vanzelfsprekend nog van toepassing. Eindelijk mogen we het kaatsveld weer op om de strijd om de kransen weer aan te gaan.

9 April 2021 - Kaatsseizoen 2021

Het winterseizoen ligt inmiddels weer achter ons, wat vanzelfsprekend betekent dat het voorjaar is aangebroken. Normaal gesproken betekent dit ook dat het kaatsseizoen weer in aantocht is. Helaas gooit het welbekende virus hier weer roet in het eten. De KNKB heeft afgelopen week bekend gemaakt dat er tot en met 4 juni niet gekaatst zal worden in wedstrijdverband, als Nut en Nocht kunnen we niet anders dan meegaan in dit besluit. Wat er na deze periode zal gebeuren, is nog onduidelijk. De tijd zal het leren...

18 Augustus 2020 - Einde kaatsseizoen 2020

Zoals jullie allemaal weten, is het corona-virus de afgelopen weken sterk toegenomen in onze regio. Daar waar we gehoopt hadden op een verdere afname en mogelijke verdere versoepelingen, is het tegendeel helaas de waarheid.
Voor de komende weken staan er in Ikkerwâld nog een aantal partijen op de agenda. Als bestuur vinden we het echter onverantwoord om deze partijen door te laten gaan en hebben met pijn in ons kaatshart besloten om deze te annuleren. We willen en kunnen geen risico's nemen met de gezondheid van de kaatsers, vrijwilligers en bezoekers, deze staat voorop.


14 Juli 2020 - We kinne wer los !

Na de aangekondigde versoepelingen is het gelukkig weer mogelijk om in wedstrijdverband te kunnen kaatsen. Samen met Lyts Begjin, Dreech Genôch en Sla Raek hebben we een mooie gevulde wedstrijdlijst samengesteld. Op de lijst staan een aantal B.I.R.D-partijen, dit zijn gezamenlijke partijen voor leden van Broeksterwâld, Ikkerwâld, Rinsumageast en Driesum. Deze wedstrijdagenda vinden jullie hier.

9 Juni 2020 - Update situatie omtrent corona en kaatsen

De ergste crisis lijkt een beetje bezworen, de jeugd tot en met 18 jaar mag weer trainen en eventueel competitie kaatsen. Vorige week stond er een artikel in de L.C. dat er op enkele plaatsen zoals Minnertsga en Oosterend alweer ledenpartijen werden georganiseerd. De KNKB heeft een mail naar de verenigingen gestuurd waar men de te volgen procedure heeft uitgelegd. Dit betekent dat de desbetreffende vereniging een protocol met daarin de acties die men onderneemt om het virus tijdens wedstrijden te beperken richting de gemeente moet sturen.

22 Mei 2020 - Kaatsverslag van 2019

We leven in onzekere tijden door de coronacrisis. De jeugd mag voorzichtig weer met trainingen beginnen, maar wedstrijden voor jeugd en senioren zijn nog niet toegestaan. Het is de grote vraag of we dit jaar nog aan kaatsen toekomen.
Om toch een beetje kaatssfeer te proeven hierbij het jaarverslag van 2019.


8 Mei 2020 - Kaatstrainen jeugd 6 t/m 12 jaar van start

Aanstaande maandagavond 11 mei wordt het kaatstrainen voor de jeugd (6 t/m 12 jaar) van Nut en Nocht/Sla Raek weer opgestart. Van 19.00-20.00 uur wordt er elke maandag training geven door onze nieuwe trainster Aljantine Holtewes en Thirza Hellinga op het kaatsveld in Broeksterwâld. Omdat we graag in kaart willen krijgen wie er mee willen doen aan de training graag vooraf aanmelden via een whatsapp bericht naar 06 11206267 of stuur een email naar jeugd @slaraek.nl  
Wij adviseren om onderstaande maatregelen van de RIVM in acht te nemen om op een verantwoorde manier kaatstraining te kunnen geven:


1 Mei 2020 - Jeugdkaatsen mogelijk voorzichtig opgestart

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen, mogen er voorzichtig weer wat stapjes gezet op de sportvelden door de jeugd. Dit mag uiteraard alleen onder strikte voorwaarden om verspreiding van het virus te voorkomen. Wat dit voor het jeugdkaatsen in Damwâld en Broeksterwâld zal gaan betekenen, kunnen we nu nog niet zeggen. Op dit moment zijn we in overleg, uiteraard op gepaste afstand, om te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om het kaatsen voor de jeugd op te gaan starten. Op korte termijn zullen we jullie hiervan op de hoogte gaan brengen.

28 Maart 2020 - Geen kaatswedstrijden tot 20 juni

Onlangs hebben we jullie op de hoogte gebracht dat de ledenvergadering, welke eind maart zou worden gehouden, geen doorgang kan vinden in verband met de maatregelen welke door de regering zijn opgelegd in verband met het corona-virus.
Afgelopen maandag zijn er verscherpte maatregelen aangekondigd, waardoor er tot 1 juni geen evenementen plaats mogen vinden. Voor het kaatsen in Damwâld betekent dit, net als in Broeksterwâld, dat er tot deze datum niet gekaatst zal worden.


16 Maart 2020 - Ledenvergadering uitgesteld wegens coronacrisis

Zoals jullie weten houdt het Corona-virus ons in de greep. Ook de KNKB heeft gehoor gegeven aan de maatregelen van het kabinet. Dit houdt in dat geplande evenementen en bijeenkomsten tot 31 maart geen doorgang zullen vinden.

24 Augustus 2019 - Hoofdklasse Dames 1 september

Op 1 september mogen de Hoofdklasse Dames hun kunsten gaan vertonen op het kaatsveld van Damwâld (voorheen Ikkerwâld). De laatste keer dat Nut en Nocht de Hoofdklass Dames mocht ontvangen is alweer 7 jaar geleden. Daar we tweejaarlijks de Hoofdklasse voor heren mogen organiseren is het dus nu de beurt aan de dames.

12 Juli 2019 - Fanatiek gestreden op Koningspartij

Afgelopen zaterdag is er fanatiek gestreden om de felbegeerde Koningstitel en Koninginnentitel. Helaas waren er niet voldoende kaatsers voor de A-klasse, maar gelukkig was er voldoende deelname in de B-klasse en bij de dames zodat de er gekaatst kon worden om de titels. Bij de dames was de strijd ontzettend spannend, de beslissing viel met alles aan de hang!


9 Juli 2019 - Tropische Federatie afdelingen

Op 29 juni werd onder tropische omstandigheden de federatie-partij voor afdelingen verkaatst in Damwâld. Aan het einde van de dag werden de prijzen als volgt aan de winnaars uitgereikt:


28 Juni 2019 - Gezellig pearkekeatsen

Het jaarlijkse Pearkekeatsen stond afgelopen week weer op het programma in Ikkerwâld. De opkomst viel wat tegen, maar gelukkig was het een leuke en gezellige avond. Er werden een aantal mooie en spannende partijen gespeeld.10 Juni 2019 - Hoofdklasse Broeksterwald 15 juni

Op zaterdag 15 juni organiseert kaatsvereniging Sla Raek de Heren Hoofdklasse kaatspartij vrije formatie in Broeksterwâld. Vanaf 11.00 uur komen de sterkste heren kaatsers van Fryslân in actie op het kaatsveld aan de Pieter Dantumastrjitte.

4 Juni 2019 - Mooie Hemelvaartspartij

Op donderdag 30 mei is de traditionele Hemelvaartspartij verkaatst. De weergoden waren ons goed gezind, onder prima weersomstandigheden gingen 8 parturen de strijd om de kransen aan.

25 Mei 2019 - Gratis kaatsles voor basisschool jeugd Damwald

Op maandagmiddag 27 mei zijn er gratis kaatslessen voor de basisschool kinderen van groep 3 t/m groep 8. Zou jij ook graag eens willen kaatsen. Kom gerust langs!

5 Mei 2019 - KNKB Jongens met 21 parturen

 Onder koude weersomstandigheden is op zondag 5 mei de KNKB Jongens (d.e.l. met herkansing), de eerste partij van het seizoen, gekaatst. Ondanks een hagelbui en een enkele regenbui kon worden genoten van een mooie dag. Omstreeks 17.00 uur konden de prijzen worden uitgereikt:

21 Maart 2019 - Ledenvergadering 29 maart 2019

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht. Vrijdag 29 maart 2019 in “De Snûter” aan de Achterwei te Damwâld. Aanvang 20.00 uur.

1 Maart 2019 - Vrijwilligers bijeenkomst 12 maart

Het kaatsseizoen staat weer voor de deur, de voorbereidingen zijn al begonnen en we willen hierbij alle vrijwilligers uitnodigen om overleg te plegen wat men voor de vereniging kan en wil betekenen.

5 September 2018 - Zilveren Sieraden partij op 16 september

 Op zondag 16 september organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht de Zilveren sieradenpartij voor leden en niet-leden aan de Achterwei 62 te Damwâld.

17 Augustus 2018 - Vakantiepartij op 26 augustus

 Op zondag 26 augustus organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht een vakantiepartij voor leden en niet-leden aan de Achterwei 62 te Damwâld.

7 Juni 2018 - Wedstrijdlijst Hoofdklasse 9 juni

 De wedstrijdlijst van de Hoofdklasse Heren kaatspartij op zaterdag 9 juni is bekend. De loting ziet er als volgt uit:

30 Mei 2018 - KNKB Heren Hoofdklasse kaatsen 9 juni

 Op zaterdag 9 juni organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht de Heren Hoofdklasse kaatspartij vrije formatie.
De sterkste kaatsers van Fryslân komen dan naar het "smûke fjild tusken toer en piip" in Damwoude.
Deze keer op het affiche Tjisse Steenstra. Hij wist de bond te winnen voor Beetgum (in 1946 voor het laatst), samen met voormalig hoofdklasser Johan van der Meulen (lokale topkaatser, voorheen uit Broeksterwoude). Een topprestatie.


21 Februari 2018 - Ledenvergadering 15 maart 2018

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht. Donderdag 15 maart 2018 in “De Snûter” aan de Achterwei te Damwâld. Aanvang 20.00 uur.


25 Oktober 2017 - Extra speciale bijeenkomst

Kaatsvereniging Nut en Nocht viert dit jaar haar 90ste verjaardag. Hoewel het er een lange tijd op leek dat dit de laatste verjaardag zou zijn, is het perspectief toch veranderd.
Een groep enthousiaste mensen heeft de schouders eronder gezet en wil de vereniging weer nieuw elan inblazen.


3 Juni 2017 - Jubileumkaatspartij 90 jaar Nut en Nocht

 Op zaterdag 8 juli organiseert kaatsvereniging Nut & Nocht te Damwoude de 90 jarige Jubileum kaatspartij voor leden en oud leden van Nut & Nocht. Er wordt gespeeld met een zachte bal. De inleg is slechts 5,- inclusief een feestelijk buffet.

Opgave uiterlijk voor donderdag 6 juli om 20.00 uur.
Bij Dick Zeinstra: tel. 0511 421617 of 06 12829597 of
Liesbeth Hellinga: tel. 0511 421150 of 06 21558560.

Wij wensen iedereen een feestelijke en sportieve dag!


12 Mei 2017 - Versterking gezocht: kaatsers, de bal ligt bij u!

Op donderdag 20 april jl. hield de kaatsvereniging Nut en Nocht haar jaarlijkse ledenvergadering. De voorzitter kon 25 leden welkom heten. Naast de gebruikelijke agendapunten werd er aandacht besteed aan het 90-jarig jubileum van de kaatsvereniging. Het jubileum zal met een kaatspartij voor leden en oud-leden en verdere feestelijkheden gehouden worden op 8 juli a.s. Een jubileum met een rouwrandje. Al een aantal jaren is het bestuur niet voltallig...


3 April 2017 - Ledenvergadering 20 april 2017

Beste leden. Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van Nut en Nocht op donderdag 20 april a.s. om 20.00 uur in de Snúter aan de Achterwei te Damwâld.
Dit zal een belangrijke vergadering zijn voor het voortbestaan van de kaatsvereniging.


22 Juli 2016 - KNKB Welpen op zondag 24 juli

Op zondag 24 juli organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht een KNKB Welpen Jongens en Meisjes partij. Aanvang 10.00 uur.

12 Juni 2016 - Tjisse Steenstra c.s. winnen Hoofdklasse partij

Het partuur Tjisse Steenstra, Cornelis Terpstra en Herman Sprik heeft overtuigend de Hoofdklasse kaatspartij gewonnen in Damwoude. Al ging het in de eerste omloop uiterst moeizaam tegen Johan van der Meulen, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra met 5-4 6-6.

8 Juni 2016 - Loting Hoofdklasse zaterdag is bekend

Gisteravond is de loting verricht voor de Heren Hoofdklasse kaatspartij van zaterdag 11 juni aanstaande. De parturen van Daniël Iseger en Johan van der Meulen zitten in de laatste blokken.

26 Mei 2016 - KNKB Heren Hoofdklasse op zaterdag 11 juni

Op zaterdag 11 juni organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht weer de KNKB Heren Hoofdklasse kaatspartij op het kaatsveld aan de Achterwei 62 te Damwâld. De 30 beste kaatsers van Fryslân geven dan acte de presence. Welk partuur mag zich de beste noemen en gaat met de krans, prijs en eretekens naar huis?

7 Maart 2016 - Mededeling: geldig email adres doorgeven

De uitnodiging en wedstrijdagenda zijn per e-mail verstuurd naar de leden. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan hebben wij geen geldig e-mail adres van u. Zou u deze willen doorgeven via: nutennocht@hotmail.com
Dit bespaart het bestuur veel tijd, en is er nieuws dan bent u altijd als eerste op de hoogte!


1 Maart 2016 - Ledenvergadering 24 maart

Op donderdag 24 maart organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht de jaarlijkse ledenvergadering in "De Snûter" aan de Achterwei te Damwâld.

1 December 2015 - Bijzondere ledenvergadering 9 december

Sinds voorjaar 2014 bestaat kaatsvereniging Nut & Nocht uit een voltallig nieuw bestuur, nadat het oude bestuur er na jaren van noeste arbeid mee ophield. Het nieuwe bestuur heeft nu bijna 2 jaar van besturen achter de rug. Het nieuwe bestuur is voltallig met goede moed gestart, maar inmiddels zijn twee bestuursleden gestopt en heeft een derde aangegeven te gaan stoppen.

7 April 2015 - Uitnodiging ledenvergadering 16 april

Hierbij worden leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van harte uitgenodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht op donderdag 16 april a.s. in “De Snûter” aan de Achterwei te Damwâld. Aanvang 20.00 uur.

12 Februari 2015 - Hulp gevraagd bij diverse activiteiten

Nog even en dan staat het nieuwe kaatsseizoen alweer voor de deur, de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Voor het komende seizoen wij wij op zoek naar leden of ouders van  jeugdleden die zo nu en dan wel eens de handen uit de mouwen willen steken.

18 Augustus 2014 - Johan van der Meulen cs winnen Hoofdklasse DamwoudeOp zaterdag 16 augustus is de Hoofdklasse in Damwoude gewonnen door het partuur van Johan van der Meulen cs. Het was de derde keer (tevens in 2004 en 2006) dat Johan in Damwoude wist te winnen.


7 Augustus 2014 - Vrijwilligersbarbecue op 23 augustus

Op zaterdag 23 augustus organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht een gezellige barbecue voor alle vrijwilligers en partners van 17.00 tot 21.00 uur. I.v.m. de voorbereiding is opgave noodzakelijk, graag voor 20 augustus.

1 Augustus 2014 - Heren Hoofdklasse kaatspartij op 16 augustus

Op zaterdag 16 augustus organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht te Damwâld weer een KNKB Heren Hoofdklasse kaatspartij.

11 Juli 2014 - Zeer geslaagde ballonvaartOp donderdag 3 juli waren de weersomstandigheden geschikt voor een ballonvaart voor de prijswinnaars van de hoofdklasse verloting.


4 Juni 2014 - Damwoude wint 3 omlopen maar geen prijs!Zondag 1 juni 2014 werd er door kaatsvereniging Trynwâlden in Oentsjerk een KNKB-kaatswedstrijd georganiseerd in de categorie Heren 30+. Er hadden zich 5 parturen opgegeven voor de afdelingswedstrijd en 8 kaatsers voor het door-elkaar-loten.


18 April 2014 - Henk Kemper en Greetje Wiersma ereleden Nut en Nocht


Tijdens de algemene ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht uit Ikkerwâld op donderdag 17 april j. l. is onder goede belangstelling afscheid genomen van 4 bestuursleden. Erwin de Roo en Anko van Kammen namen vroegtijdig afscheid. 
De meeste aandacht ging echter uit naar de aftredende bestuursleden Henk Kemper, voorzitter en Greetje Wiersma, secretaris. Meer dan 10 jaar hebben zij zich met hart en ziel ingezet voor de kaatsvereniging. 


21 Maart 2014 - Uitnodiging ledenvergadering 17 april

De ledenvergadering zal gehouden worden op donderdag 17 april a.s. (in plaats van 4 april) om 20.00 uur in De Snûter.

3 Februari 2014 - Uitnodiging bijzondere ledenvergadering op 20 februari

Uitnodiging voor een speciale ledenbijeenkomst voor de leden, donateurs en ouders van jeugdleden van Nut en Nocht.
Datum: 20 februari om 20.00 uur in de Snûter.
Een persoonlijke uitnodiging vindt u in uw mailbox of wordt binnenkort bij u bezorgd.31 Januari 2014 - De Koer fan Frysl‚n

De Koer fan Fryslân voor de vrijwilligers van IJsclub Akkerwoude en Keatsferiening Nut en Nocht


24 November 2013 - Wijziging bankrekeningnummer

Betaal je middels een automatische incasso en wordt het bedrag van een bankrekeningnummer bij Friesland Bank afgeschreven, laat ons dan je nieuwe bankrekeningnummer weten. De rekeningen worden of zijn inmiddels al overgevoerd naar de Rabobank.
Stuur een mailtje naar nutennocht@hotmail.com o.v.v. wijziging bankrekeningnummer.12 Oktober 2013 - Graag de kleding inleveren

Heb je het afgelopen kaatsseizoen clubkleding gedragen en deze nog niet ingeleverd? Doe dat dan zo snel mogelijk. Je kunt broekje, shirtje en/of trainingspak inleveren bij Anja van Kammen, Nije Hale 18.26 Augustus 2013 - Opgave seniorenpartijen

Ook voor de zilveren sieradenpartij geldt dat je je kan opgeven tot twee dagen tevoren tot 20.00 uur. In dit geval dus tot vrijdagavond om acht uur. Opgeven kan telefonisch (zie elders deze site) of via de mail naar f.peterson@knid.nl.


1 Augustus 2013 - Lokwinsken

Keatsferiening Nut en Nocht is tige grutsk op de grutte lytse man út de Dokkumer Wâlden. Us lokwinsken geane út nei Johan van der Meulen, kening Renze Pieter Hiemstra en Hylke Bruinsma.

12 Juli 2013 - Waarschuwing

Blijkbaar is er een mail in omloop (geen onderwerp aangegeven) die lijkt te zijn verzonden vanuit het e-mail account van Nut en Nocht. Om deze mail te openen moet een wachtwoord worden ingevoerd. Dit is waarschijnlijk een zog. phishingmail.
MAIL NIET OPENEN DUS EN ZEKER GEEN WACHTWOORD INVOEREN.


2 Juni 2013 - KNKB wedstrijd voor heren 2e klas VF verplaatst


Wegens omstandigheden wordt de KNKB-partij op zondag 7 juli niet op het kaatsveld aan de Achterweg gehouden, maar op het korfbalveld van WIK'34.


20 Mei 2013 - HERHAALDE OPROEP


Onder het motto “vele handen maken licht werk” zijn wij dringend op zoek naar leden of ouders/verzorgers van jeugdleden die ons het komend kaatsseizoen willen assisteren.


20 Mei 2013 - Roken niet toegestaan


Om verzekeringstechnische redenen mag in clubgebouw "De Snûter" niet gerookt worden. Wij vragen u met klem om dit rookverbod te respecteren.


10 Mei 2013 - Opgave partijen


Opgeven voor de seniorenpartijen kan tot 2 dagen tevoren tot 20.00 uur. Dus bij een zaterdagpartij tot donderdagavond 20.00 uur. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Het mailadres van Freerk is f.peterson@knid.nl.
Wij zullen ons strikter aan de opgavetermijn gaan houden, omdat het o.a. voor de kransenmakers van belang is om op tijd te weten hoeveel kransen er in welke categorie moeten komen.


8 Mei 2013 - Kransenhoepels


Het kaatsseizoen staat voor de deur en ons kransenteam moet voor jong en oud meer dan 100 kransen draaien. Wie weet hangt er binnenkort een mooie nieuwe krans bij jou aan de gevel.
Graag willen wij de hoepels van voorgaande jaren terug, zodat we die kunnen hergebruiken. Alvast dank!!!


28 April 2013 - Gezocht:fotograaf


Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar een of meerdere vrijwilligers die tijdens de wedstrijden en prijsuitreikingen (in ieder geval bij jeugdpartijen) foto's willen maken en op de site willen zetten.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Henk Kemper of Greetje Wiersma.


14 April 2013 - Jaarverslag 2012


Op 28 maart jl. is de algemene ledenvergadering gehouden. Een vast agendapunt is het voorlezen van het jaarverslag over het voorgaande jaar.
Mocht u dit verslag willen lezen, klikt u dan hier.


14 Maart 2013 - Uitnodiging ledenvergadering


De ledenvergadering zal gehouden worden op donderdag 28 maart a.s. om 20.00 uur in De Snûter.


21 Februari 2013 - Herhaalde oproep!!!


Op 7 december is gevraagd of een ieder die nog clubkleding in zijn/haar bezit heeft deze bij Anja van Kammen wil inleveren. Nog steeds is niet alle kleding retour gekomen. Anja wil voor aanvang van het seizoen de kleding inspecteren en als het nodig is herstellen,dus bij deze een dringende herhalingsoproep.


21 Februari 2013 - Ledenvergadering Nut en Nocht


De ledenvergadering zal gehouden worden op donderdag 28 maart om 20.00 uur in "De Snûter". We nemen o.a. afscheid van twee van onze bestuursleden, te weten Willem van der Galiën, penningmeester, en Tetsje Walda, bestuurslid. Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij vz. Henk Kemper. Dit kan via de mail nutennocht@hotmail.com of telefonisch via 423181.


25 Januari 2013 - Kom in beweging!

Bent u tussen de 55 en 75 jaar en wilt u in 2013 sportief aan de slag, leest u dan verder.29 December 2012 - Jaarwisseling


It bestjoer fan Nut en Nocht winsket harren leden, stipers en frijwilligers in noflike jierwikseling en in fantastysk 2013 ta.26 December 2012 - Uitslagen en foto's fjoerwurkpartij

De uitslagen en foto's van de fjoerwurkpartij kunt u bekijken door op "lees verder" te klikken.8 December 2012 - Fjoerwurkpartij


De fjoerwurkpartij voor jeugd is op 24 december van 10.00 - 14.00 uur  (kabouters en welpen beginnen waarschijnlijk iets later) in sporthal "De Boppeslach". Opgeven kan bij Amarins of Sjouke.


7 December 2012 - Clubkleding graag retour


Wil iedereen die nog clubkleding van Nut en Nocht heeft deze inleveren bij Anja van Kammen, Nije Hale 18 in Damwâld. De komende periode wordt gebruikt om de kleding te inspecteren en daar waar nodig te herstellen. Iedereen die in 2013 voor Nut en Nocht uit komt, kan er op rekenen dat hij of zij tijdig clubkleding krijgt uitgereikt.


2 December 2012 - Impressie foto's Sportwike Ikkerw‚ld

Een impressie van de foto's van Sportwike Ikkerwâld kunt u bekijken door hier te klikken.

3 November 2012 - Fjoerwurkpartij foar de jeugd


24 desimber fan 10.00 oant 14.00 oere
 yn Sporthal De Boppeslach. Skriuw de datum alfêst op.


28 Oktober 2012 - Ballonvaart in het voorjaar


Even leek het er op dat de prijswinnaars afgelopen woensdag het luchtruim konden kiezen, maar helaas was het veel te nat om een veilige landing te garanderen. Besloten is om de ballontocht te verschuiven naar het voorjaar van 2013.


17 Oktober 2012 - NOpe tegen Drank en Dope

Afgelopen zomer beloonde Gemeente Dantumadiel Nut en Nocht met de 1e prijs voor “Zeg NOpe tegen drank en dope”.


30 September 2012 - Aanvangstijd Zilveren Sieraden Partij


De Zilveren Sieraden Partij begint om 12.00 uur.


28 September 2012 - Ballonvaart uitgesteld


De voor vanavond geplande ballonvaart is wederom geannuleerd. De weersvoorspellingen zijn niet gunstig en vooral de "onrustige" wind maakt het onverantwoord om het luchtruim te kiezen.
We hopen dat het vrijdag 5 oktober beter lijkt.


24 September 2012 - Herhalingsles reanimatie/AED instructie


Op 2, 16, 23 en 25 oktober worden in "De Snûter" de (herhalings)lessen reanimatie en AED-instructie georganiseerd.


23 September 2012 - Ballonvaart


Op 12 september kon de ballonvaart wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaan. In overleg met Homme Jonkman van Luchtdoop is een nieuwe datum gepland, te weten vrijdag 28 september. Reservedatum is 5 oktober.


22 September 2012 - Sla Raek 25 jier

Nut en Nocht felisitearret KF Sla Raek fan Broeksterwâld mei har 25-jierrich jubileum. Wy winskje jim in noflike dei en hoopje noch hiel lang mei jim "gearwurkje" te kinnen.5 September 2012 - Ballonvaart d.d. 12 september


Drie bezoekers van de KNKB Hoofdklassepartij voor heren,  te weten Geertje Kempenaar, Folkje Groenensteijn en Jappie van der Meulen, hebben op 16 juni een ballontocht gewonnen. 


30 Augustus 2012 - Zilveren Sieraden Partij op 7 oktober


Op 22 september viert "Sla Raek" haar 25-jarig jubileum. In verband met de jubileumfestiviteiten hebben wij besloten om de Zilveren Sieraden Partij naar zondag 7 oktober te verplaatsen. De wedstrijd begint om 13.00 uur.


23 Augustus 2012 - Zondag KNKB Schooljongens


Aanstaande zondag organiseert Nut & Nocht een KNKB-wedstrijd voor schooljongens. De wedstrijd in de B-klasse met 19 parturen op de lijst begint om 10.00 uur, de wedstrijd in de A-klasse met 8 parturen begint een uurtje later.
Toeschouwers zijn van harte welkom. De toegang is gratis.


30 Juli 2012 - Donderdagavond kaatsclinic voor campinggasten

Aanstaande donderdagavond om 19.00 uur organiseren wij een kaatsclinic voor de campinggasten van camping "De Koaipleats". Toeschouwers zijn van harte welkom.18 Juni 2012 - Winnaars ballonvaarten zijn bekend


Na afloop van de KNKB hoofdklassepartij voor heren op zaterdag 16 juni jl. zijn uit de door de toeschouwers ingeleverde strookjes drie ballonvaarten getrokken.


8 Juni 2012 - Gewijzigd email adres Freerk Peterson


Opgeven voor de seniorenwedstrijden kan sinds kort ook via de mail. Het mailadres is per 7 juni gewijzigd in f.peterson@knid.nl.


5 Juni 2012 - Jubileumpartij voor senioren begint om 13.00 uur

In tegenstelling tot hetgeen in het programmaboekje van Sportwike Ikkerwâld is vermeld begint de jubileumpartij voor senioren om 13.00 uur i.p.v. om 14.00 uur.

1 Juni 2012 - Zeg NOpe tegen drank en dope

Gemeente Dantumadiel beloont Nut en Nocht met de 1e prijs voor “Zeg NOpe tegen drank en dope”

31 Mei 2012 - Kransenringen graag retour

De ringen die als basis voor de kransen worden gebruikt, zijn uitermate geschikt voor hergebruik. We willen ze dan ook heel graag terug hebben, als de kransen worden opgeruimd.13 Mei 2012 - Opgeven seniorenwedstrijden

De senioren die zich willen opgeven voor een wedstrijd kunnen dit doen door met Henk of Freerk Peterson te bellen, maar mailen kan nu ook naar tietje@hetnet.nl. Voor mailen geldt hetzelfde als voor telefonische aanmelding. Opgeven kan tot twee dagen vóór de wedstrijd tot 20.00 uur.

26 April 2012 - Eerste ledenpartij op 12 mei


De ledenwedstrijd van 12 mei staat niet op de wedstrijdagenda van deze site vermeld. Wel op de agenda die eerder is toegestuurd.


23 April 2012 - Concept Programma Sportwike 2012

Bekijk het concept Programma Sportwike Ikkerwâld 2012.

6 April 2012 - Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011 van kaatsvereniging Nut en Nocht.

5 April 2012 - Trainingen jeugd en dames


In goed overleg met de trainers en de jeugdcommissie is dit jaar voor een andere opzet gekozen.


31 Maart 2012 - KNKB Kaatsschoenenactie


Steun Nut en Nocht met de aankoop van nieuwe (kaats)schoenen.


23 Maart 2012 - Wedstrijdagenda 2012

De wedstrijdagenda voor 2012 kunt u nu inkijken door in de menubalk naar agenda's, uitslagen en foto's te gaan.16 Maart 2012 - Oproep schoonmakers


Voor het komende kaatsseizoen zijn wij dringend op zoek naar mensen, die één of twee keer in het seizoen de kantine willen schoonmaken.


9 Februari 2012 - Sportwike Ikkerw‚ld twittert


Volg het nieuws van Sportwike Ikkerwâld 2012 via twitter: @sportwike2012.


23 December 2011 - Noflike feestdagen

It bestjoer fan KF Nut en Nocht winsket harren leden, sponsors en frijwilligers noflike krystdagen en in moai, sûn en sportyf 2012 ta.25 Juli 2011 - Vakantiepartij

 
Noteer 20 augustus alvast in je agenda. Vakantiepartij met na afloop barbecue en muziek.22 Juli 2011 - KV Nut en Nocht zegt "NOpe tegen drank en dope

10 Juli 2011 - Federatie Afdelingspartij


In tegenstelling tot hetgeen op de wedstrijdlijst staat vermeld is de aanvangstijd voor alle categorieën 12.00 uur.
Opgeven kan tot donderdagavond 20.00 uur op 06 1330 4185 of via de mail nutennocht@hotmail.com en greetjewiersma@hetnet.nl.


30 Juni 2011 - Foto's KNKB Pupillen Jongens


De foto's van de KNKB Pupillen Jongens wedstrijd zijn nu te bekijken. Kijk hiervoor onder het menu "agenda, uitslagen en foto's" bij de betreffende partij en klik op de link.


22 Juni 2011 - Foto's van de KNKB Pupillenwedstrijd


Op dit moment is het niet mogelijk om de foto's van de KNKB Pupillenwedstrijd op de site te plaatsen. De verwachting is, dat het probleem volgende week is opgelost en dat de foto's dan te bekijken en te downloaden zijn.  


21 Juni 2011 - Gewijzigde aanvangstijd jeugdpartij


De ledenpartij voor de jeugd op maandag 27 juni begint om 17.30 uur.


18 Juni 2011 - Wel of niet doorgaan KNKB pupillen

Greetje Wiersma, 06 1330 4185, is zondag niet bereikbaar. Voor vragen belt u met Henk Kemper, tel. 06 3491 2747.8 Juni 2011 - Hoofdklasse kaatsen dames is puur verwennerij


Op 25 juni a.s. organiseert KV Nut en Nocht uit Damwâld voor de eerste keer een hoofdklassekaatspartij voor dames.


5 Juni 2011 - Schoonmaakrooster


Download hier het schoonmaakrooster.


3 Juni 2011 - Geen competitiekaatsen


In verband met de Avond4daagse is er op maandag 06 juni geen competitiekaatsen. De trainingen op dinsdag- en donderdagavond gaan wel door.


29 Mei 2011 - Kaatsactiviteit voor de jeugd


Op vrijdagavond 1 juli organiseert Federatie De Wâlden een kaatsactiviteit voor de jeugd. Deze zal worden gehouden in Broeksterwâld. Aanvang 17.30 uur.


28 Mei 2011 - Kaatsverslagen en -foto's bekijken


Klik op "agenda, uitslagen en foto's" in de bovenbalk op de homepage, zoek de betreffende wedstrijd op en klik op de link.


28 Mei 2011 - Gastenboek


Wij zouden het leuk vinden als je zo nu en dan een berichtje in het gastenboek achterlaat. Ook als je kaatsschoenen, -kleding of handschoenen wilt kopen of verkopen, kun je een oproep in het gastenboek achterlaten.


13 Mei 2011 - Jeugdledenpartij


De jeugdledenpartij op woensdag 18 mei begint om 17.30 uur.


13 Mei 2011 - Jaarverslag 2010


Op 31 maart jl. werd onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Een van de vaste agendapunten is het voorlezen van het jaarverslag over het afgelopen jaar. Oud-bestuurslid Wally Brouwer heeft het schrijven en het voorlezen ervan jaren voor zijn rekening genomen. Degenen, die de algemene vergadering regelmatig hebben bezocht, weten hoeveel tijd en energie Wally daar altijd aan heeft besteed. Bent u nieuwsgierig naar het jaarverslag over 2010 klik dan hier.


14 April 2011 - Damestraining

De damestraining begint op donderdag 12 mei. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er getraind van 19.30 tot 20.30 uur.14 April 2011 - Aanvangstijd jeugdwedstrijden op woensdag


De jeugdwedstrijden op woensdag beginnen om 17.30 uur en dus niet, zoals op de wedstrijdlijst staat aangegeven, om 17.00 uur.


31 Maart 2011 - Zeg NOpe tegen Drank & Dope

Vanaf 2008 besteedt Gemeente Dantumadiel veel aandacht aan alcolhol- en drugspreventie bij jeugd. Een hele goeie zaak, want drankgebruik door jongeren kan grote schade, met name aan de hersenen, aanrichten.19 Februari 2011 - Ledenvergadering


De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op donderdag 31 maart. Aanvang: 20.00 uur. Leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van onze jeugdleden worden bij deze van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.


19 Februari 2011 - kaatstraining voor dames22 December 2010 - Belslydzjen yn Ikkerw‚ld

woansdei 22 desimber waard op it simmers sa smûke fjildsje by de toer in wedstriid belslydjeien hâlden. In sfearfol barren dêr't aardich minsken op ôf kamen. Foar in foto ympresje klik op "lees verder".

19 December 2010 - Fijne feestdagen

Het bestuur van KV Nut en Nocht wenst al haar leden, sponsors en vrijwilligers fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011 toe.

22 Oktober 2010 - Herhalingslessen reanimatie en AED

Eind november/begin december worden in  "De Snûter" de herhalingslessen reanimatie en AED georganiseerd.18 Oktober 2010 - Vuurwerkpartij voor de jeugd

schrijf alvast 28 december op de kalender.13 Oktober 2010 - Expositie Chris Wassenaar


Tijdens de komende herfstvakantie is in het kaatsmuseum in Franeker de nieuwe expositie over Chris Wassenaar ‘In keatser fan formaat’ te bezichtigen.


30 September 2010 - KNKB Muurkaatstrainingen van start

Vanaf 6 oktober starten de muurkaatstrainingen in Franeker en Easterein. Belangstelling? Zie de flyer.25 September 2010 - Ballonvaarders kiezen het luchtruim


Drie keer kon de geplande ballontocht wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaan, maar vrijdagnamiddag was het dan eindelijk zo ver. De dames en heer die tijdens de hoofdklassepartij op 14 augustus een ballonvaart hadden gewonnen, konden eindelijk de lucht in.


12 September 2010 - Prijsuitreiking verloting KNKB Hoofdklassepartij voor Heren te Damw‚ld9 September 2010 - Ek hjoed gjin ballonfeart

Efternei besjoen hie de ballon hjoed miskien de loft wol yn kinnen, mar fan 'e middei hie Minne Minnesma, de piloat, swier syn twifels. Sa't it no stiet, wurdt it nije wike tongersdei.

8 September 2010 - Vandaag geen ballonvaart

In verband met de harde wind en mogelijke regenbuien kan de ballonvaart vandaag niet doorgaan. Misschien morgen en anders volgende week donderdagavond.5 September 2010 - Ballonvaart

Als de weersomstandigheden het toelaten verkiest de luchtballon op woensdag 8 september het luchtruim. Het is de bedoeling om over de Dokkumer Wâlden te varen. Mocht 8 september niet door kunnen gaan, dan hebben we 9 september als reservedatum achter de hand.
De prijswinnaars zijn inmiddels ingelicht.5 September 2010 - Prijsuitreiking grote verloting

Op vrijdag 10 september worden in de winkel van Bosgraaf Elektro de prijzen van de grote verloting uitgereikt. De prijswinnaars zijn inmiddels uitgenodigd.

28 Augustus 2010 - Foto's Hoofdklassekaatspartij

De door Germ Westra gemaakte foto's van de hoofdklassekaatspartij zijn te bezichtigen door te klikken op de hierboven aangegeven link.

17 Augustus 2010 - Verloren

Een gouden "schakel"armband. Als je hem gevonden hebt, wil je dan bellen met mw. Kramer, tel. 0511-421243.

15 Augustus 2010 - Trekking verloting en ballonvaarten26 Juli 2010 - Lotenboekjes

Graag de lotenboekjes zo snel mogelijk, maar uiterlijk 5 augustus, inleveren bij Greetje Wiersma (Lytse Loane 5).

22 Juli 2010 - De sproeiynstallaasje docht fertuten
17 Juli 2010 - Ouder-kindpartij

maandag 16 augustus om 17.00 uur.15 Juli 2010 - Opgave vakantiepartij

Opgave voor de vakantiepartij kan t/m donderdag 22 juli, 20.00 uur bij Henk Peterson, tel. 0511-423044. In uiterste gevallen kun je contact opnemen met Greetje Wiersma, tel. 0511-423731.12 Juli 2010 - Fek‚nsje1 Juli 2010 - 14 aug. Heren Hoofdklassepartij

Aanvang: 12.00 uur.

1 Juli 2010 - Foto impressie van het competitiekaatsen

Afgelopen maandagavond heeft Fetsje van der Veen een fotoserie gemaakt tijdens het competitiekaatsen. Bij "lees verder" vindt u deze foto's.

15 Juni 2010 - Gastenboek

Zoals eerder aangegeven is ons gastenboek weer actief. Het zou leuk zijn als jullie zo nu en dan een berichtje plaatsen.

8 Juni 2010 - KNKB partij voor pupillen jongens

Ons eigen veld is na de zware, lange winter nog niet geheel hersteld. Daarom wordt deze partij gehouden op de sportvelden van korfbalvereniging Wik '34. Bij "lees verder" vindt u de routebeschrijving.26 Mei 2010 - Opgave Koningspartij

Opgeven voor de koningspartij kan tot en met donderdag 27 mei 20.00 uur bij Henk Peterson (tel. 423044) en bij Sjoerd Pietersma (op donderdagavond aanwezig op het kaatsveld in Broeksterwâld).

21 Mei 2010 - Lotenverkoop gestart15 Mei 2010 - Het eerste ei is gelegd23 April 2010 - Veldtrainingen starten een week later9 April 2010 - Gastenboek

Sinds kort is het gastenboek (weer) operationeel. Heb je iets (leuks) te melden, laat dan een berichtje in het gastenboek achter.

9 April 2010 - Wedstrijdagenda voor senioren

Om de wedstrijdagenda te downloaden klik hier.

9 April 2010 - Wedstrijdagenda voor de jeugd

Om de wedstrijdagenda te downloaden klik hier.

9 April 2010 - Nieuwsbrief voor de jeugd

Om de nieuwsbrief te downloaden klik hier.

27 Maart 2010 - Contributieverhoging

Lees meer.

21 Maart 2010 - Nieuwe kaatsfilms op www.kaatshistorie.nl

Lees meer.

20 Maart 2010 - Clublied

Zoals je ziet is onze website aangepast en nog steeds worden er wijzigingen doorgevoerd. Bijzonder ingenomen zijn we met de muzikale bijdrage op de site. Het clublied, geschreven door Pieter Reitsma en met de hoofdklassepartij van 2008 voor het eerst live gezongen, is te beluisteren door op de "button" clublied en tekst te klikken.

20 Maart 2010 - Telefoonnummerwijziging

De Snûter is voortaan telefonisch bereikbaar via 06 3031 9027. Bij geen gehoor kunt u bellen met Greetje Wiersma 06 1330 4185.24 Februari 2010 - Ledenvergadering

Op 25 maart wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Aanvang: 19.30 uur. Gastspreker: de legendarische JOHANNES BRANDSMA.  Klik hier voor de agenda.

14 Januari 2010 - Nieuwjaarsreceptie gaat niet door

Lees meer.

4 Januari 2010 - Nieuwjaarsreceptie

15 januari 2010. Lees meer.

4 Januari 2010 - Zaalkaatspartij voor senioren

22 januari om 17.30 uur. Lees meer.

31 December 2009 - Lokkich Nijjier

It bestjoer fan Nut & Nocht winsket al har leden, donateurs, sponsors, frijwilligers en keatsleafhawwers in sûn en sportyf 2010 ta.

22 December 2009 - Nieuwjaarswens KNKB

Klik hier.

22 December 2009 - Hoofdklassepartij 14 augustus 2010

Lees meer.

8 December 2009 - Zwerkkaatsbal

12 december van 13.30 tot 17.00 uur. Lees meer.

8 December 2009 - Kransenhoepels

Graag retour. Lees meer.

22 November 2009 - Fjoerwurkpartij en zaalkaatsen senioren.

Lees meer.6 November 2009 - Thķs Wonen schenkt KV Nut en Nocht en IJsclub Akkerwoude een defibrillator.

Lees meer.

25 Oktober 2009 - Sportkleding op transport naar MaŽrista, RoemeniŽ.

Lees meer

24 Oktober 2009 - Bouw berging mobiele tribune van start.

Voor foto's klik hier.18 Oktober 2009 - Opgave e-mailadressen.

Lees meer.

27 September 2009 - Familievoorstelling "De striid om de sulveren bal"

Nu kaarten met korting verkrijgbaar.Lees meer.

17 September 2009 - Tusken Toer en Piip fan it ‚ld fabryk : live gezongen

Wil je het clublied "Tusken toer en piip" nog een keer live beluisteren klik dan op deze link: www.youtube.com/watch.
De opnames zijn gemaakt tijdens een repetitie voorafgaande aan de hoofdklassepartij van vorig jaar.


13 September 2009 - Zilveren Sieraden Partij

Zondag 20 september organiseren wij de "útsetter" van dit kaatsseizoen: de Zilveren Sieraden Partij. Dit is een partij voor leden en niet-leden.
Aanvang: 12.00 uur.
Opgeven kan bij Jarich van der Veen (423137) of Sjoerd Pietersma (423943).


12 Augustus 2009 - Optimaliseren renovatie kaatsveld volgende week van start

Enkele weken geleden zijn de renovatiewerkzaamheden aan het kaatsveld/de ijsbaan afgerond en de eerste wedstrijden zijn op de nieuwe velden gespeeld. De onvolkomenheden die we zijn tegengekomen zullen volgende week door Gebr. Van der Beek worden aangepakt. Zo zal de verhoging halverwege het hoofdveld worden weggehaald en het hoogteverschil aan de oost- en westzijde worden aangepakt.
De twee resterende wedstrijden kunnen op onze eigen velden worden gehouden.13 Juli 2009 - Terug op eigen veld

De renovatie van het kaatsveld is grotendeels afgerond en de vakantiepartij zal dan ook weer op "it smûke fjildsje by de toer" worden gehouden.
We bedanken V.V. de Wâlden en korfbalvereniging Wik '34 bijzonder voor hun hulp en gastvrijheid.12 Juli 2009 - Trainingen gestopt

In verband met gebrek aan belangstelling komen de trainingen van donderdag 16 juli te vervallen.

9 Juli 2009 - Wedstrijd KNKB Pupillen

In verband met renovatie van het kaatsveld is de KNKB wedstrijd voor Pupillen Afd. en d.e.l. + verliezers Afd. verplaatst naar het korfbalveld van Wik'34. Dit veld ligt achter Sporthal "De Boppeslach". Klik op deze tekst voor de plattegrond.2 Juli 2009 - Telefoonnummerwijziging

Het mobiele telefoonnummer van de Snûter is momenteel niet in gebruik. Voor vragen e.d. kunt u bellen met Greetje Wiersma, tel. 06 1330 418525 Juni 2009 - Schoonmaakrooster

Omdat er ook in juli nog niet op de velden aan de Achterweg gekaatst kan worden, is het schoonmaakschema voor de maand juli aangepast. Klik op deze tekst om het schema te bekijken.25 Juni 2009 - Slotpartij voor de jeugd

Voor alle duidelijkheid: de slotpartij voor de jeugd begint om 17.00 uur.
Opgeven kan tot zaterdagavond 18.00 uur bij Geartsje of bij Sietse.


19 Juni 2009 - Pupillen succesvol in Drachten

Op de jeugdfederatiepartij voor afdelingen hebben Hidde, Niek en Arjen  zich bij de pupillen in de kransen gekaatst.
Judith, Age en Sievert behaalden een derde plaats bij de jeugd. Gefeliciteerd jongens.


11 Juni 2009 - Werkzaamheden kaatsveld

Vooralsnog is het nog niet mogelijk op ons kaatsveld in Akkerwoude te kaatsen. Met name de komende weken, misschien zelfs de hele maand juli, zullen we van het korfbalveld van WIK'34 bij de sporthal gebruik moeten maken.

18 Mei 2009 - Koningspartij 30 mei verschoven naar 8 juli, 17.30 uur.

Woensdag 8 juli wordt de Koningspartij gespeeld, aanvang 17.30 uur.

11 Mei 2009 - Jeugdcompetitiekaatsen op veld vv. De W‚lden

Dit i.v.m. veldwerkzaamheden aan het kaatsveld aan de Achterweg in Damwoude.

28 April 2009 - Jeugdtrainingen di. en do. op korfbalveld WIK

Dit i.v.m. kaatsveldwerkzaamheden aan de Achterweg in Damwoude.

1 Januari 2008 -1 Januari 2008 -1 Januari 2008 -1 Januari 2008 -1 Januari 2008 - 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep De Zwart SPAR Juwelier Kramer Kramer Hubo Keurslager Talsma